Skocz do zawartości
Youtube MZGOKEuropejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
-A+Rozmiar czcionkizmiana kontrastuWysoki kontrast

Czasopisma

   

EKOprzegląd magazyn Wielkopolski Wschodniej
jest wydawnictwem Przeglądu Konińskiego, współfinansowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W kolejnych siedmiu wydaniach dziennikarze przy współudziale ekspertów przedstawiają najpilniejsze potrzeby i możliwości subregionu konińskiego w obliczu nowych wyzwań transformacji przemysłowej. Ciekawe rozmowy dotyczące stanu środowiska obecnie, perspektywy rozwoju z zachowaniem równowagi środowiskowej i konkretne, planowane przedsięwzięcia pozwalają z nadzieją myśleć o przyszłości subregionu i jego mieszkańców.


Ekoprzegląd
Od maja 2020 roku, Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w Koninie wydaje „Ekoprzegląd” - dodatek do tygodnika „Przegląd Koniński”. Z różną częstotliwością, ale nie rzadziej niż raz w miesiącu jedna strona poświęcona jest tematyce ekologii, ochronie środowiska i działalności naszego Zakładu.
Na łamach „Ekoprzeglądu” przedstawiamy między innymi dobre praktyki i pomysły, które każdy może zrealizować we własnym gospodarstwie domowym. Informujemy także o tym, co dzieje się w naszym Zakładzie – remontach i efektach inwestycji czy bieżących wydarzeniach. Równolegle artykuły ukazują się na stronie internetowej wydawnictwa www.przegladkoninski.pl  i portalu internetowym.
Warto zaznaczyć, że „Przegląd Koniński” jest bardzo popularnym periodykiem, ma stałych i wiernych czytelników. Tygodnik wydawany jest nieprzerwanie od 1979 roku i porusza tematykę regionalnych wydarzeń gospodarczych, kulturalnych, politycznych i sportowych. 

 


Eko-gmina 2019
Wśród publikacji, które powstały w ramach projektu „Świat czysty jest piękniejszy” koniecznie należy wymienić bezpłatny informator ekologiczny „Eko-gmina”. Ukazało się 8 numerów, od czerwca 2019 roku do grudnia 2020 roku, każdy w nakładzie 100 tys. egzemplarzy. Dostępne były na terenie 36 samorządów subregionu konińskiego, w miejscach uczęszczanych przez mieszkańców: urzędach, sklepach, aptekach, a także w samym Zakładzie.
W informatorze zamieszczane były materiały o tematyce z zakresu selektywnego gospodarowania odpadami. W publikacji znaleźć można było również dobre praktyki, którymi mogą pochwalić się samorządy i przedsiębiorstwa działające w subregionie konińskim, jak i artykuły ze wskazówkami i interesującymi rozwiązaniami proekologicznymi, które każdy z nas może zastosować w swoim domu. Nie brakowało również publicystyki dla dzieci i dorosłych, ciekawych wywiadów czy rozważań na temat przyszłości i życia w świecie bez odpadów.
Copyright © MZGOK Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR consulting