Skocz do zawartości
Youtube MZGOKEuropejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
-A+Rozmiar czcionkizmiana kontrastuWysoki kontrast

O zakładzie

 
Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi został powołany 28 kwietnia 1999 r. jako  zakład budżetowy miasta Konina ( więcej w zakładce "Z kart historii").
Od 2011 roku MZGOK jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, a jej udziałowcami jest 36 samorządów subregionu konińskiego zamieszkiwanych przez ponad 370 tys. osób. Dominującym udziałowcem Spółki jest miasto Konin. Przedmiotem działalności Spółki jest w szczególności zagospodarowanie odpadów.
 

Nasze motto:                          Świat czysty jest piękniejszy
Nasza misja:               Kompleksowa i proekologiczna gospodarka odpadami.


Misja wpisuje się w ideę gospodarki obiegu zamkniętego, zrównoważonego rozwoju i ochrony klimatu. Determinuje wszelkie nasze działania dzisiaj i w przyszłości.
Realizacja misji MZGOK polega na świadczeniu, głównie mieszkańcom subregionu konińskiego kompleksowych usług w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych, ich przetwarzania oraz odzysku surowców wtórnych.
Procesy przetwarzania odpadów komunalnych prowadzone są w:
 • Zakładzie Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, oddanym do eksploatacji 21 grudnia 2015 r.,
 • Zakładzie Mechanicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych, działającym od 2002 roku,  który obejmuje: sortownię, kompostownię odpadów zielonych i składowisko odpadów z energetycznym odzyskiem metanu.
Spełnieniu misji służy realizacja celów szczegółowych takich jak:
 • Ochrona środowiska poprzez ograniczanie emisji do powietrza, wody i ziemi.
 • Dbałość o otoczenie z uwzględnieniem jego walorów przyrodniczych.
 • Wprowadzanie nowoczesnych, proekologicznych rozwiązań technologicznych z wykorzystaniem najlepszych dostępnych technik.
 • Kompleksowa obsługę klientów i dbałość o ich zadowolenie z jakości świadczonych usług.
 • Ustawiczne dążenie do poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz polepszanie warunków pracy załogi.
 • Wpływanie na kształtowanie proekologicznych postaw i zachowań poprzez szeroką edukację ekologiczną dzieci, młodzieży i dorosłych.
 • Ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarzadzania.
Efektem zastosowanych rozwiązań technologicznych w procesie przetwarzania odpadów komunalnych jest:
 • wytworzenie energii elektrycznej i ciepła;
 • odzysk surowców wtórnych;
 • produkcja ulepszacza gleby z odpadów zielonych.

Zapraszamy do kontaktu

Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania zapraszamy do kontaktu 
za pomocą poniższych danych lub formularza kontaktowego.
Zobacz także
 • Konin - tu płynie energia
 • Polska izba ekologii
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
 • SPEO
 • Posiedzenia
 • Forum dyrektorów
 • Fairplay
Copyright © MZGOK Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR consulting