Skocz do zawartości
Youtube MZGOKEuropejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
-A+Rozmiar czcionkizmiana kontrastuWysoki kontrast

Zasady selektywnej zbiórki odpadów

Czym jest selektywna zbiórka?
Selektywna zbiórka odpadów opiera się na zbiórce surowców wtórnych do przeznaczonych specjalnie na ten cel pojemników, dosortowaniu i przeładunku zebranych surowców wtórnych oraz transporcie surowców wtórnych do odbiorcy (producenta) lub miejsca utylizacji. Selektywna zbiórka obejmuje minimum sześć frakcji odpadów: szkło, papier, tworzywa sztuczne, metal, odpady wielomateriałowe oraz odpady biodegradowalne.
 
Po co segregujemy odpady?
Podstawowe celem selektywnej zbiórki jest zmniejszenie ilości odpadów trafiających na składowisko, obniżenie szkodliwości tych odpadów, pozyskanie surowców wtórnych oraz zmniejszenie szkodliwego wpływu na środowisko.
  
Kto odpowiada za selektywną zbiórkę odpadów?
Gminy są obowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (zgodnie z art. 6c Ustawy o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach). W aktach prawa miejscowego określa się, jakie konkretnie odpady komunalne powstające w gospodarstwach domowych są zbierane w gminie w sposób selektywny, jak należy je gromadzić, kto i kiedy odbiera. Gmina w drodze przetargu dokonuje także wyboru przewoźnika odbierającego odpady zmieszane oraz selektywnie zebrane.

Dana gmina/miasto ma także obowiązek wskazać i udostępnić stacjonarny punkt, do którego mieszkańcy mogą dostarczać odpady selektywnie zebrane.

Na terenie miasta Konina funkcjonują dwa takie punkty tzw. „PSZOKi” (Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów) prowadzone przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
PSZOKi, o których mowa powyżej są zlokalizowane:
 1. PSZOK przy MZGOK Sp. z o.o., ul. Sulańska 13, 62-510 Konin. Czynny od poniedziałku do piątku od 600 do 2130 oraz w  soboty od 600 do 1330
 2. PSZOK przy PGKiM Sp. z o.o., ul. M. Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin. Czynny od poniedziałku do piątku od 800 do 1500 oraz w soboty od 800 do 1200, z wyjątkiem świąt. 
Szczegółowe zasady funkcjonowania PSZOK przy MZGOK Sp. z o.o. znajdują się w Regulaminie PSZOK.Zasady selektywnej zbióki w jęz. ukraińskim
принципи селективного збору відходів 

Do jakich pojemników segregujemy odpady?

Pomagamy w podejmowaniu decyzji przy kwalifikowaniu odpadów podlegających selektywnej zbiórce. Gdzie powinien trafić odpad, który powstał w gospodarstwie domowym ?
Służy temu aplikacja mobilna z opcją aktywnego tworzenia listy odpadów, co do których mamy wątpliwości.
Po zadaniu pytania administratorowi  uzyskamy natychmiastową odpowiedź, a odpad o który pytano zostaje dodany do listy.

Więcej  w boksie APLIKACJA MOBILNA na stronie głównej.
Uczymy i przypominamy.
Poniżej podane zostały podstawowe zasady selektywnej zbiórki odpadów. Prawidłowe postępowanie przyczynia się do zwiększenia poziomów odzysku i recyklingu i znacząco zmniejsza masę odpadów zmieszanych.


kliknij w ikonę i dowiedz się więcej

SZKŁO


Wrzucamy:
 • Butelki szklane i opakowania po napojach i żywności
 • Butelki po napojach alkoholowych
 • Słoiki (bez nakrętek, zacisków, gumowych uszczelek)
 • Inne opakowania szklane

Nie wrzucamy:
 • Opakowań po lekarstwach, szkła laboratoryjnego
 • Termometrów strzykawek
 • Szkła okularowego, szkła zbrojonego
 • Szyb samochodowych
 • Szkła żaroodpornego
 • Żarówek, świetlówek
 • Lamp neonowych, fluororescencyjnych i rtęciowych
 • Reflektorów
 • Ekranów i lamp telewizyjnych
 • Luster
 • Ceramiki, porcelany, zniczy, kapsli i nakrętek
 • Szkła gospodarczego (misek szklanych, talerzy, doniczek, itp.)

Pamiętaj:
 • Nie tłucz szkła przed wyrzuceniem
 • Wyrzucaj puste opakowania
 • Zdejmuj zakrętki

 


PAPIER


Wrzucamy:
 • Gazety, czasopisma
 • Papier szkolny i biurowy
 • Książki w miekkich okładkach lub z usuniętymi twardymi okładkami
 • Torebki i worki papierowe
 • Papier pakowy
 • Tekturę i kartony
 • Ścinki drukarskie
Nie wrzucamy:
 • Zabrudzonego lub tłustego papieru
 • Papieru woskowego (katalogów i folderów reklamowych)
 • Papieru połączonego z innymi materiałami (np. folią, metalem)
 • Opakowań z zawartością (np. żywnością, wapnem, cementem)
 • Papieru termicznego lub faksowego
 • Kalek technicznych i papierów przebitkowych (rachunków, faktur)
 • Kartonów po sokach i innych napojach
 • Papierowych wkładów wodoodpornych, tapet
 • Pieluch jednorazowych, podpasek i artykułów higienicznych
Pamiętaj:
 • Odrywaj naklejki
 • Usuwaj spinacze i zszywki
 • Wyjmuj resztki produktów
 • Składaj opakowania na płasko lub zgnieć
 

PLASTIK I METAL

 
Wrzucamy:
 • Zgniecione i puste plastikowe butelki po napojach
 • Puste opakowania po kosmetykach, chemii gospodarczej i środkach czystości
 • Torebki foliowe
 • Plastikowe opakowania po żywności (kubki po jogurtach, koszyczki po owocach)
 • Plastikowe i metalowe zakrętki
 • Puszki po napojach, konserwach
 • Kapsle
 • Kartony po sokach, napojach, mleku
Nie wrzucamy:
 • Tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego
 • Mokrych folii, butelek i pojemników z zawartością
 • Opakowań po olejach i smarach, płynach chłodniczych, nawozach
 • Puszek i pojemników po farbach i lakierach
 • Tworzyw piankowych, styropianu
 • Sprzętu AGD i RTV
 • Zabawek
Pamiętaj:
 • Wyrzucaj puste opakowania
 • Zgniataj butelki

BIOODPADY


Wrzucamy:
 • Resztki żywności (bez mięsa i kości)
 • Przeterminowaną żywność
 • Obierki z owoców i warzyw
 • Skorupki jaj
 • Fusy po kawie i herbacie
 • Skoszoną trawę, liście
 • Drobne gałęzie
 • Trociny

Nie wrzucamy:
 • Piasku, kamieni
 • Odpadów z tworzyw sztucznych
 • Worków foliowych
 • Przedmiotów metalowych
 • Elementów szklanych
 • Resztek jedzenia w płynie
 • Odchodów zwierzęcych, piasku dla kotów
 • Popiołu z kominka lub pieca

Pamiętaj:
Wyrzucaj przeterminowaną żywność bez opakowania

 


ODPADY ZMIESZANE


Wrzucamy:
 • Odpady kuchenne nie ulegające rozkładowi
 • Zużytą odzież i obuwie
 • Wykorzystane środki higieny osobistej (waciki, podpaski, pieluchy, chusteczki higieniczne)
 • Potłuczoną porcelanę kryształy
 • Papier i folię zabrudzoną tłuszczem, żywnością
 • Odchody zwierząt domowych
 • Popiół, jeśli nie jest zbierany selektywnie
 • Styropian opakowaniowy

Nie wrzucamy:
 • Odpadów zielonych
 • Materiałów budowlanych
 • Odpadów podlegających segregacji (szkła, papieru, tworzyw sztucznych, metalu, opakowań wielomateriałowych)
 • Odpadów wielkogabarytowych
 • Odpadów niebezpiecznych
 • Styropianu budowlanego

PSZOK

 1. Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zlokalizowanego na terenie danej gminy, zwanego dalej PSZOK-iem, odpady dostarczane są przez mieszkańców nieodpłatnie, własnym transportem. Szczegółowe informacje o odpadach przyjmowanych do PSZOK-u znajdują się na stronie internetowej gminy.
 2. Do większości PSZOK-ów możemy dostarczyć następujące rodzaje odpadów:
 • papier
 • metale   i tworzywa sztuczne
 • szkło
 • odpady zielone; ulegające biodegradacji
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe
 • zużyte opony
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne
 • zużyte baterie i akumulatory
 • przeterminowane leki i chemikalia
 1. PSZOK-i z reguły nie przyjmują:
 • materiałów zawierających azbest,
 • papy,
 • szyb samochodowych,
 • szkła zbrojonego i hartowanego,
 • części samochodowych (tj. zderzaków,  reflektorów itp.)
 • odpadów nieoznaczonych, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet),
 • odpadów w opakowaniach cieknących,
 • odpadów niebezpiecznych (oleje w opakowaniach, filtry olejowe, zużyty sorbent, zaolejone szmaty).

Z odpadami tymi, w zależności od ich rodzaju, postępujemy zgodnie z zaleceniami umieszczonymi na etykiecie produktu lub oddajemy przy zakupie czy montażu nowych części u sprzedawcy.

 

Odpady niebezpieczne

 • Odpady niebezpieczne zawierają substancje groźne dla środowiska, wybuchowe lub toksyczne.
 • Nie mogą być zbierane i transportowane z innymi odpadami.
 • W domu zbieramy je w sposób uniemożliwiający dostęp dzieci.
 • Ostatecznie powinniśmy je dostarczyć do wyznaczonych placówek (np. leki do wyznaczonych aptek) lub PSZOK gdzie znajdują się pojemniki na odpady niebezpieczne.
 • Trafiają do nich m.in. baterie i akumulatory, opakowania po farbach, lakierach, klejach rozpuszczalnikach, żrących chemikaliach, środkach ochrony roślin, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte strzykawki, termometry.

Obowiązuje zasada:
Odpady niebezpieczne przekazujemy do unieszkodliwienia podmiotom mającym stosowne uprawnienia.

Zapraszamy do kontaktu

Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania zapraszamy do kontaktu 
za pomocą poniższych danych lub formularza kontaktowego.
Copyright © MZGOK Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR consulting