Skocz do zawartości
Youtube MZGOKEuropejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
-A+Rozmiar czcionkizmiana kontrastuWysoki kontrast

Kalendarium
Poniżej prezentujemy kalendarz ważniejszych wydarzeń jakie miały miejsce w Miejskim Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi od momentu jego powstania w 1999 roku po dzień dzisiejszy. Szczególnie ważna w historii zakładu była budowa spalarni, największa inwestycja samorządowa w subregionie konińskim, więcej na stronie internetowej projektu "Uporządkowanie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie subregionu konińskiego" 2006 - 2015


2023
kwiecień - Zgromadzenie Wspólników przyjęło sprawozdanie Zarządu i sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2022, podjęło uchwałę o podziale zysku i udzieliło absolutorium Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej.
2022
marzec-    odbiór inwestycji pod nazwą „Rozbudowa i przebudowa budynku socjalno-administracyjnego”; 
kwiecień-  Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przyznał Spółce dotację w ramach przedsięwzięć w zakresie edukacji ekologicznej,
czerwiec-  zakończył się miesięczny postój ZTUOK związany z przeglądem remontowym po siódmym roku pracy instalacji  oraz przeniesiona została Rozdzielnia 110kV z Huty Aluminium/Impexmetal do GPO MZGOK;
czerwiec - u
roczyste obchody 20-lecia działalności sortowni oraz 7-lecia oddania do użytku ZTUOK; 
lipiec - wdrożenie Systemu Zarządzania Środowiskowego
sierpień -  zamontowanie kamery termowizyjnej "obserwującej" składowisko odpadów;
wrzesień - oddanie do użytkowania zadaszonego placu magazynowego na odpady selektywnie zbierane oraz modernizacja systemu zasilająco-sterującego linii sortowniczej;


2021
marzec -  doposażenie maszynowe kompostowni w ramach projektu współfinansowanego przez NFOŚiGW ( mobilny przesiewacz bębnowy, przyczepa do ciągnika, dwa ciągniki, ładowarka Volvo),
czerwiec –  zakończył się miesięczny postój ZTUOK związany z przeglądem remontowym po szóstym  roku pracy instalacji,
wrzesień - rozpoczęcie rozbudowy budynku socjalno- administracyjnego ZMPO bud. B,
grudzień -  rozpoczęcie budowy zadaszenia placu magazynowego odpadów selektywnie zebranych,
2020
czerwiec –  zakończył się miesięczny postój ZTUOK związany z przeglądem remontowym po piątym roku pracy instalacji,
wrzesień - oddanie do  użytkowania ścieżki edukacyjnej w 28 lokalizacjach gminnych zrealizowanej w  ramach projektu edukacyjnego „Świat czysty jest piękniejszy!,
wrzesień - zakończenie projektu „Świat czysty jest piękniejszy!”  współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, w ramach którego doposażono ośrodek edukacyjny m.in. o zestaw słuchawkowy dla zwiedzających, dmuchany namiot i amfiteatr, zestawy plansz z grami edukacyjnymi,
grudzień - wyposażenie ZTUOK w przemysłowy odkurzacz centralny,
2019
styczeń-maj - budowa nowego placu technologiczno-magazynowego rozdrabniania i belowania odpadów komunalnych wraz z wiatą stalową – wartość 3,28 mln zł,
czerwiec –  zakończył się miesięczny postój ZTUOK związany z przeglądem remontowym po czwartym roku pracy instalacji,
lipiec - z dniem 1 lipca Prezesem MZGOK Sp. z o.o.  został Henryk Drzewiecki,
październik - doposażenie sortowni w nowe maszyny ładowarka, wózek widłowy oraz rozrywarkę do worków z selektywnie zebranymi odpadami,
2018
czerwiec – podpisano porozumienie o utworzeniu klastra energii Zielona Energia Konin,
czerwiec - w ośrodku Witting w Mikorzynie uroczyście obchodzono 20 - lecie Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi,
sierpień –  zakończył się miesięczny postój ZTUOK związany z przeglądem remontowym po trzecim roku pracy instalacji,
październik – rozpoczęto realizację projektu edukacyjnego „Świat czysty jest piękniejszy!” o wartości 1,5 mln zł, współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu       
                     Operacyjnego w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego UE,
październik - we własnym zakresie wykonano prace modernizacyjne placu manewrowego kompostowni, zbudowano kolejne obwałowania składowiska,
2017
czerwiec -  podsumowanie wyników "Roku Ekologicznego 2016/2017" połączone z wyróżnieniem laureatów,
czerwiec -  uroczyste obchody 15 - lecia Sortowni,
sierpień – zakończył się miesięczny postój zakładu związany z przeglądem remontowym po drugim roku pracy instalacji.
październik - Inauguracja Roku Ekologicznego 2017/2018,
2016
wrzesień – zakończył się miesięczny postój zakładu związany z przeglądem remontowym po pierwszym roku pracy instalacji,
wrzesień  - Inżynier Kontraktu wydał Świadectwo Wykonania ZTUOK,
październik - ostateczne został rozliczony projekt " Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego"
październik - uroczysta Inauguracja Roku Ekologicznego 2016/2017 połączona z konferencją dla koordynatorów Konkursu "Świat czysty jest piękniejszy",
październik - Spółka zorganizowała konferencję naukowo-techniczną "Po pierwszym roku eksploatacji MZGOK",
październik - Prezes Zarządu Jan Skalski otrzymał tytuł "Dyrektora Roku 2015" podczas Międzynarodowych Targów Ekologicznych "POLEKO",
2015
luty - uroczyste stemplowanie  kotła oraz zakończenie prób ciśnieniowych kotła,
wrzesień - 3 września rozpoczęto zasypywanie bunkra odpadami, a 8 września rozpalono kocioł ZTUOK,
wrzesień – stanowienie honorowego tytułu i odznaki „Ambasador czystego środowiska”
październik -, 9 października po raz pierwszy zsynchronizowano spalarnie z krajowym systemem energetycznym i przekazano spalarnię firmie "Energopomiar" do ruchu próbnego i testów gwarancyjnych,
grudzień – zgodnie z kontraktowym terminem, 21 grudnia 2015 r  zakończona została budowa ZTUOK i Wykonawca, Konsorcjum Integral- Erbud- Introl  przekazał zakład do eksploatacji,
2014
kontynuacja budowy ZTUOK więcej w kalendarium projektu.
2013
listopad -  po uzyskaniu pozwolenia na budowę, konsorcjum  Firm Integral – Erbud – Introl rozpoczęło roboty budowlano – montażowe przy wznoszeniu ZTUOK,
2012
luty - Kierownikiem Jednostki Realizującej projekt „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego została mgr. Inż. Elżbieta Streker-Dembińska,
listopad -  wybrany został wykonawca i podpisano Kontrakt na Projektowanie i budowę ZTUOK pomiędzy  MZGOK sp. z o.o. i Konsorcjum Integral-Erbud-Introl,
2011
kwiecień - Rada Miasta Konina przekształca zakład budżetowy MZGOK  w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością - pierwszym Prezesem Zarządu Spółki został mgr inż. Jan Skalski,
maj -  Prezes Jan Skalski podpisał w NFOŚiGW umowę o przekazaniu spółce dotacji w wysokości prawie 155 mln zł, pochodzących z funduszy unijnych, na realizację projektu ,,Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego”,
maj - na funkcję MAO projektu powołany został  Andrzej Drewniak,
czerwiec - ogłoszono przetarg na wyłonienie Inżyniera Kontraktu dotyczącego budowy Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów,
październik - podpisano umowę na Inżyniera Kontraktu dotyczącego budowy Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów,
grudzień - ogłoszono przetarg na projekt i budowę Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów,
2010
luty - powiększono zaplecze magazynowe (nowy boks magazynowy 400m2),
marzec -  rozpoczęto rozbudowę budynku socjalno-administracyjnego,
marzec - ogłoszono przetarg na wykonanie drugiego poziomu obwałowań składowiska,  
grudzień - zakupiono przerzucarkę do kompostu Topturn X53,
2009
styczeń – wprowadzono trzy zmianowy system pracy sortowni,
marzec – po wyborze wykonawcy przystąpiono do budowy drugiego poziomu budowy obwałowań składowiska,
2008
luty - zakończono pierwszy etap modernizacji składowiska,
2007
styczeń - początek prac związanych z modernizacją składowiska,
maj - uzyskanie przez MZGOK  Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg norm PN-EN ISO 9001:2001, PN-EN ISO 14001:2005 oraz PN-N 18001:2004,
maj - otrzymanie przez zakład Pozwolenia Zintegrowanego na eksploatację instalacji MZGOK 
czerwiec – z okazji Dni Konina zorganizowany został I Turniej Ekologiczny dla szkół i przedszkoli oraz przyznano tytuły Mistrza Recyklingu,
2006
październik - zakończenie prac związanych z odgazowaniem składowiska wraz z budową pochodni do spalania biogazu
2005
styczeń - rozpoczęto prace projektowe dotyczące dostosowania składowiska odpadów do nowych wymagań prawnych,
czerwiec - wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji składowiska,
grudzień - zakupiono nowy 36-cio tonowy kompaktor TANA G-36 i  8-mio stanowiskową linię do segregacji tworzyw sztucznych,
2004
wrzesień - nowym dyrektorem zakładu został mgr inż. Jan Skalski,
październik  - zakończenie inwestycji prowadzonej przez MZGOK polegającej na budowie kompostowni tunelowej CTI i budowie linii sortowniczej do stłuczki szklanej,
listopad - znaczący wzrost zatrudnienia  spowodowany  uruchomieniem II-giej zmiany na sortowni odpadów komunalnych oraz zmiana systemu wynagradzania pracowników sortowni z dotychczasowej stawki godzinowej na akordowy,
grudzień - zakończenie budowy linii do sortowania szkła,
2003
maj - zakupiono kolejne 2.000 pojemników w ramach rozszerzania programu segregacji odpadów kuchennych ulegających biodegradacji,
2002
kwiecień - oddanie do użytkowania nowego budynku socjalno-administracyjnego w ramach inwestycji modernizacji zakładu,
wrzesień - wprowadzenie przez zakład na jednym osiedlu w zabudowie wysokiej i jednym w zabudowie jednorodzinnej pilotażowego programu segregacji odpadów kuchennych ulegających biodegradacji (łącznie w pojemniki 120L i 10L wyposażono ponad 1.600 rodzin),
październik  - oddanie do użytkowania sortowni odpadów komunalnych,
2001
maj - rozpoczęcie robót budowlanych związanych z budową sortowni odpadów komunalnych oraz modernizacją składowiska. Inwestycję prowadziło miasto Konin,
październik - kolejnym dyrektorem zakładu został mgr inż. Wojciech Woźniakowski,
2000
marzec - wprowadzono workowy system segregacji odpadów w zabudowie jednorodzinnej,
1999
kwiecień - Uchwała nr 116 Rady Miasta Konina w sprawie utworzenia komunalnego zakładu budżetowego ”Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie”,
sierpień - Uchwała nr 52/37/99 Zarządu Miasta Konina w sprawie nadania statutu komunalnemu zakładowi budżetowemu „Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Koninie ul. Sulańska” Pierwszym Dyrektorem Zakładu został  inż. Czesław Smorowski
październik - zakupiono pojemniki i rozpoczęto selektywną zbiórkę odpadów w mieście.
 
 

Zapraszamy do kontaktu

Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania zapraszamy do kontaktu 
za pomocą poniższych danych lub formularza kontaktowego.
Copyright © MZGOK Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR consulting