Skocz do zawartości
Youtube MZGOKEuropejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
-A+Rozmiar czcionkizmiana kontrastuWysoki kontrast

Kompostownia

Kompostowanie polega na przetworzeniu odpadów organicznych pochodzenia roślinnego w masę próchniczą. 
 
  • Kompostowanie jest  sposobem zagospodarowania odpadów najbardziej zbliżonym do procesów zachodzących w przyrodzie. Musi odbywać się  w specjalnych warunkach (obecność tlenu, odpowiednia wilgotność i temperatura powyżej 55 stopni ).
  • Zaletą kompostowania oprócz uzyskania produktu o szerokim spektrum zastosowania jako kompostu jest także zmniejszenie o 30-50% masy odpadów organicznych a same  technologie kompostowania nie są  kosztowne i skomplikowane.
  • MZGOK przyjmuje rocznie blisko 20 000 ton odpadów zielonych (bioodpadów) ulegających biodegradacji.
  • W procesie przetwarzania powstaje środek poprawiający właściwości gleby Magno Hortis, którego jakość i przydatność potwierdzona została badaniami i przyznanymi certyfikatami.
  • Magno Hortis  jako podłoże bogate w łatwo przyswajalne przez rośliny składniki stosowana jest jako środek poprawiający właściwości gleby w ogrodnictwie, rolnictwie. Może być wykorzystany do poprawy warunków utrzymania terenów zielonych.
  • Produkt ten cieszy się dużym zainteresowaniem przedsiębiorców i odbiorców indywidualnych. Rocznie sprzedajemy około 5 000 ton produktu.
O kompostowni i składowisku opowiada  Karol Nowakowski (reportaż Radia KONIN FM 104,1 z maja 2023 r.)
Kierownik Składowiska i Kompostowni

Karol Nowakowski
Tel:  63 246 81 79 wew. 216, kom. 601 238 875
e - mail: k.nowakowski@mzgok.konin.pl

 
Technologia
Odpady bio trafiają do MZGOK Sp. z o.o. na instalację kompostowni pryzmowej. Tam po wyładowaniu następuje przygotowanie wsadu tj. wstępne doczyszczenie, rozdrobnienie, ujednolicenie struktury. Następnie z rozdrobnionych odpadów formowane są pryzmy, na których następuje proces kompostowania przez okres 9-12 tygodni. W tym czasie pryzmy kompostowe są regularnie napowietrzane przez przerzucarkę do kompostu. Po procesie kompostowania dojrzały kompost jest przesiewany na sicie o oczkach o wielkości 20mm, a w razie potrzeby uzyskania kompostu lepszej jakości ponawiamy przesiewanie na oczkach wielkości 10mm. W ten sposób powstaje środek poprawiający właściwości gleby pod nazwą„Magno Hortis”.
 
Odprowadzenie odcieków z placu magazynowego odbywa się za pomocą drenażu wewnętrznego. Odcieki ujęte systemem drenażu kierowane są grawitacyjnie do zbiornika odcieków. Drenaż wykonany jest z rur drenażowych dwuściennych o średnicy 315mm, w obsypce żwirowej o granulacji od 2-10mm. Na warstwie żwiru ułożone są następne warstwy filtracyjne ze żwiru 10-40mm o grubości 30cm, i kolejna warstwa o grubości 30cm składająca się z tłucznia kamiennego 50-100mm. Na trasie spływu drenażu do zbiornika odcieków wykonanych jest 10 sztuk studni rewizyjnych o średnicy 1000mm, posadowionych wewnątrz rowu drenażowego na geomembranie PEHD.
 
Technologia kompostowania pryzmowego:
- przygotowanie wsadu /wstępne doczyszczenie, rozdrobnienie, ujednolicenie struktury/
- ułożenie pryzmy o wymiarach szer. 5,3m, wys. 2,5m,
- regularne napowietrzanie poprzez przerzucanie przerzucarką
- kompostowanie w pryźmie przez okres 9-12 tygodni
- przesiewanie na sicie o oczkach 20mm celem uzyskania „MAGNO HORTIS” oraz jeśli istnieje zapotrzebowanie na produkt o drobniejszej strukturze ponowne przesianie na sicie o oczkach 10mm
 
Maksymalna łączna masa odpadów przewidziana do kompostowania wynosi 20 000 Mg/rok.
 
W procesie kompostowania wytwarzany jest produkt o właściwościach nawozowych, który stanowi organiczny środek poprawiający właściwości gleby, posiadający decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nr G-875/19 z dnia 03.09.2019 r. zezwalającą na wprowadzenie do obrotu organicznego środka poprawiającego właściwości gleby pn. „MAGNO HORTIS”.
W procesie powstają również nieduże ilości materiału, który nie posiada odpowiednich właściwości nawozowych, wówczas jest on klasyfikowany jako odpad o kodzie 19 05 03 (Kompost nieodpowiadający wymaganiom) i przekazywany do odzysku lub unieszkodliwiania.
Pozostałość po procesie kompostowania stanowią m.in. odpady o kodzie 19 05 01 (Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych) oraz odpady o kodzie 19 05 02 (Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego) unieszkodliwiane przez składowanie w procesie D5.
 
Kompostownia Magno Hortis i trawy
Kompostownia Magno Hortis i trawy
Kompostownia Magno Hortis i trawy
Kompostownia Magno Hortis i trawy
Kompostownia Magno Hortis i trawy
Kompostownia Magno Hortis i trawy
Kompostownia Magno Hortis i trawy
Kompostownia Magno Hortis i trawy
Kompostownia Magno Hortis i trawy
Kompostownia Magno Hortis i trawy
Kompostownia Magno Hortis i trawy
Kompostownia Magno Hortis i trawy
Kompostownia Magno Hortis i trawy
Kompostownia Magno Hortis i trawy

Zapraszamy do kontaktu

Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania zapraszamy do kontaktu 
za pomocą poniższych danych lub formularza kontaktowego.
Copyright © MZGOK Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR consulting