Skocz do zawartości
Youtube MZGOKEuropejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
-A+Rozmiar czcionkizmiana kontrastuWysoki kontrast

PSZOK


 
 1. W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) odpady dostarczane są przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
 2. Odpady przyjmowane są nieodpłatnie po okazaniu dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania/zameldowania na terenie miasta Konina.
 3. PSZOK czynny jest:
 • od poniedziałku do piątku od 600 do 2130
 •  w soboty od 600 do 1330
 1. Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmowane są następujące rodzaje odpadów:
 • papier;
 • metale  i tworzywa sztuczne;
 • szkło;
 • ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów;
 • odpady zielone;
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe;
 • zużyte opony;
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne;
 • zużyte baterie i akumulatory;
 • przeterminowane leki i chemikalia.
UWAGA!
Koszt zagospodarowania odpadów trafiających do PSZOK ponosi miasto Konin na podstawie miesięcznego raportu przekazywanego do Urzędu Miasta. Raport sporządzany jest na podstawie wykazu poszczególnych rodzajów odpadów dostarczonych przez mieszkańców Konina. Z tego powodu każdy rodzaj odpadu musi być oddzielnie zważony.
Jak to robimy?
 
Jeśli wszystkie odpady przywieziono jednym transportem który został zważony w całości (brutto), np. samochód osobowy z przyczepką samochodową, samochód osobowy z odpadami w bagażniku, samochód dostawczy - to po samodzielnym wyładowaniu każdego kolejnego rodzaju selektywnie zebranego odpadu należy powrócić na wagę do powtórnego ważenia, aby ustalić masę odpadu wyładowanego do pojemnika PSZOK (netto). Czynność należy powtarzać aż do wyładowania wszystkich rodzajów odpadów.

Przykładowo:
Po niewielkim remoncie mieszkania pozostały nam meble, dywany, telewizor, lodówka, pralka, kuchenka elektryczna, gruz i resztki materiałów budowlanych oraz pojemniki po farbach, wówczas:
 • własnym transportem przywozimy wszystkie odpady do PSZOK,
 • pracownikowi wagi podajemy swoje dane pozwalające ustalić, że zamieszkujemy w Koninie,
 • ważymy pojazd z zawartością,
 • podjeżdżamy pod PSZOK i samodzielnie wykładamy do kontenera na odpady wielkogabarytowe  meble i dywany,
 • wracamy na stanowisko wagi i ponownie ważymy pojazd z pozostałą zawartością,
 • podjeżdżamy do PSZOK i wyładowujemy zużyty sprzęt elektryczny (lodówkę, pralkę, telewizor i kuchenkę elektryczną),
 • wracamy na stanowisko wagi i ponownie ważymy pojazd z pozostałą zawartością,
 • podjeżdżamy do PSZOK i wyładowujemy gruz i resztki materiałów budowlanych,
 • wracamy na stanowisko wagi i ponownie ważymy pojazd z pozostałą zawartością,
 • wracamy do PSZOK i wyładowujemy pojemniki po farbach.
 Jeśli masa odpadów jednego rodzaju jest mniejsza niż 50 kg, to ważymy je w punkcie PSZOK na małej, legalizowanej wadze.

W ten sposób ustaliliśmy masę wszystkich rodzajów odpadów przywiezionych do PSZOK przez mieszkańca Konina.


W razie wątpliwości informacji na miejscu udziela osoba odpowiedzialna za prowadzenie PSZOK.

Szczegółowe zasady funkcjonowania PSZOK przy MZGOK Sp. z o.o. znajdują się w Regulaminie PSZOK.

 

Zapraszamy do kontaktu

Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania zapraszamy do kontaktu 
za pomocą poniższych danych lub formularza kontaktowego.
Copyright © MZGOK Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR consulting