fot. Szymon Kocioruba i Zbigniew Murawski

Jesteśmy częścią dużego Projektu

 

W ramach Projektu będą realizowane następujące kontrakty:

Kontrakt K-01

Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego, Koncepcji oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania Projektowanie i budowa instalacji do termicznego unieszkodliwiania i energetycznego wykorzystania odpadów i osadów ściekowych.

Kontrakt K-02

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Rekultywacja 13 składowisk odpadów na obszarze łącznym 13,91 ha/468.480 m3 na terenie subregionu konińskiego.

Kontrakt K-03

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Koninie oraz rekultywacją czternastu gminnych składowisk odpadów.

Kontrakt K-04

Projektowanie i budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Koninie.

Kontrakt K-05

Rekultywacja gminnych składowisk odpadów.

Kontrakt K-06

Funkcjonowanie Jednostki Realizującej Projekt.

Kontrakt K-07

Wykonywanie działań informacyjno-promocyjnych dla budowy Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Koninie oraz rekultywacji trzynastu gminnych składowisk odpadów.

Kontrakt K-08

Przeprowadzenie testów gwarancyjnych i prób eksploatacyjnych ZTUOK w Koninie.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko