fot. Szymon Kocioruba i Zbigniew Murawski

Kontakty

 

Adres Jednostki Realizującej Projekt

 

Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp.z o.o.

Jednostka Realizująca Projekt
62-510 Konin, ul. Sulańska 13
tel. 0-63 242 61 63
fax 63 246-92-91
email: jrp@mzgok.konin.pl

 

Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu MAO 

Andrzej Drewniak
tel. 0-63 242 61 63 wew.33
email: pelnomocnik@mzgok.konin.pl

 

Kierownik Jednostki Realizującej Projekt

Elżbieta Streker-Dembińska
tel. 0-63 242 61 63 wew.36
email: kierownik.jrp@mzgok.konin.pl

 

Księgowa Jednostki Realizującej Projekt

Beata Cegielska
tel. 0-63 242 61 63 wew.35
email: beata.jrp@mazgok.konin.pl

 

Specjalista ds. rozliczeń

Aneta Modrzyńska
tel. 0-63 242 61 63 wew.32
email: aneta.jrp@mzgok.konin.pl

 

Specjalista ds. sprawozdawczości

Kinga Ignaczak
tel. 0-63 242 61 63 wew.31
email: kinga.jrp@mzgok.konin.pl

 

Specjalista ds. organizacyjnych

Renata Tomczak
tel. 0-63 242 61 63 wew.32
email: renata.jrp@mzgok.konin.pl

 

Specjalista ds. promocji

Ryszard Sławiński
tel. 0-63 242 61 63 wew.36
email: promocja.jrp@mzgok.konin.pl

 

Specjalista ds. budownictwa

Marcin Gałan
tel. 0-63 242 61 63 wew.37
email: budownictwo.jrp@mzgok.konin.pl

 

Specjalista ds. energetyki i ciepłownictwa

Ireneusz Jeńć
tel. 0-63 242 61 63 wew.37
email: spec_enic.jrp@mzgok.konin.pl

 

Specjalista ds. środowiska

Jan Skrzypski
tel. 0-63 242 61 63 wew.37
email: srodowisko.jrp@mzgok.konin.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko