tel. 63 246-81-79
email: b.zarzadu@mzgok.konin.pl
ul. Sulańska 13, 62-510 Konin

Historia firmy ROK 1999
Kwiecień
 • Uchwała nr 116 Rady Miasta Konina w sprawie utworzenia komunalnego zakładu budżetowego ”Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie”
Sierpień  
 • Uchwała nr 52/37/99 Zarządu Miasta Konina w sprawie nadania statutu komunalnemu zakładowi budżetowemu ”Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Koninie ul. Sulańska”
 • Pierwszym Dyrektorem Zakładu zostaje inż. Czesław Smorowski
Październik 
 • Zakupiono pojemniki i rozpoczęto selektywną zbiórkę odpadów w mieście

ROK 2000

Marzec
 • Wprowadzono workowy system segregacji odpadów  w zabudowie jednorodzinnej    

ROK 2001

Maj
 • rozpoczęcie robót budowlanych związanych z budową sortowni odpadów komunalnych oraz modernizacją składowiska. Inwestycję prowadzi miasto Konin.
Październik 
 • kolejnym dyrektorem zakładu zostaje mgr inż. Wojciech Woźniakowski

ROK 2002

Kwiecień
 • oddanie do użytkowania nowego budynku socjalno-administracyjnego w ramach inwestycji modernizacji zakładu
Wrzesień
 • wprowadzenie przez zakład na jednym osiedlu w zabudowie wysokiej i jednym w zabudowie jednorodzinnej pilotażowego programu segregacji odpadów kuchennych ulegających biodegradacji (łącznie w pojemniki 120L i 10L wyposażono ponad 1.600 rodzin)
Październik 
 • oddanie do użytkowania sortowni odpadów komunalnych

ROK 2003

   Maj    
 • zakupiono kolejne 2.000 pojemników w ramach rozszerzania programu segregacji odpadów kuchennych ulegających biodegradacji

ROK 2004

Wrzesień
 • nowym Dyrektorem zakładu zostaje mgr inż. Jan Skalski
Październik 
 • zakończenie inwestycji prowadzonej przez MZGOK polegającej na budowie kompostowni tunelowej
Listopad
 • znaczący wzrost zatrudnienia (15 osób) spowodowany podjęciem przez dyrektora Jana Skalskiego decyzji o uruchomieniu II-giej zmiany na sortowni odpadów komunalnych
 • zmiana systemu wynagradzania pracowników sortowni z dotychczasowej stawki godzinowej na akordowy
Grudzień
 • zakończenie budowy linii do sortowania szkła

ROK 2005

Styczeń
 • rozpoczęto prace projektowe dotyczące dostosowania składowiska odpadów do nowych wymagań prawnych
Czerwiec
 • wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji składowiska
Grudzień
 • zakupiono nowy 36-cio tonowy kompaktor TANA G-36
 • zakupiono 8-mio stanowiskową linię do segregacji tworzyw sztucznych

ROK 2006

Październik 
 • zakończenie prac związanych z odgazowaniem składowiska

ROK 2007

Styczeń   
 • początek prac związanych z modernizacją składowiska 
Maj
 • uzyskanie przez MZGOK  Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg norm PN-EN ISO 9001:2001, PN-EN ISO 14001:2005 oraz PN-N 18001:2004
 • otrzymanie przez zakład Pozwolenia Zintegrowanego na eksploatację instalacji MZGOK 

ROK 2008

Luty
 • zakończono pierwszy etap modernizacji składowiska

ROK 2009

Styczeń
 • wprowadzono trzy zmianowy system pracy na sortowni
Marzec
 • ogłoszono przetarg na wykonanie drugiego poziomu obwałowań składowiska   
 
ROK 2010

Luty    
 • powiększono zaplecze magazynowe /nowy boks magazynowy 400m2/
Marzec
 •  rozpoczęto rozbudowę budynku socjalno-administracyjnego
Grudzień
 • zakupiono przerzucarkę do kompostu Topturn X53
 
ROK 2011

Kwiecień        
 • Rada Miasta Konina przekształca zakład budżetowy MZGOK  w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Pierwszym Prezesem Zarządu zostaje Jan Skalski
Maj
 •  Jan Skalski podpisuje w NFOŚiGW umowę o przekazaniu spółce dotacji w wysokości prawie 155 mln zł, pochodzących z funduszy unijnych, na realizację projektu ,,Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego”.
Czerwiec
 • Ogłoszono przetarg na wyłonienie Inżyniera Kontraktu dotyczącego budowy Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów
Październik
 • Podpisano umowę na Inżyniera Kontraktu dotyczącego budowy Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów
Grudzień
 • Ogłoszono przetarg na projekt i budowę Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów
 
ROK 2012

Listopad
 •  podpisanie Kontraktu na Projektowanie i budowę ZTUOK pomiędzy  MZGOK sp. z o.o. i Konsorcjum Integral-Erbud-Introl.
 
ROK 2013

Listopad
 •  konsorcjum  Firm Integral – Erbud – Introl rozpoczęło roboty budowlano – montażowe przy wznoszeniu ZTUOK.

ROK 2015

Luty
 •  ostemplowanie  oraz zakończenie prób ciśnieniowych kotła.
Wrzesień
 •  rozpoczęto zasypywanie bunkra odpadami
Październik
 • przekazano spalarnię firmie "Energopomiar" do ruchu próbnego i testów gwarancyjnych
Grudzień
 • przekazano ZTUOK do eksploatacji


   
ROK 2016

Październik
 • Inauguracja Roku Ekologicznego 2016/2017
 • Spółka organizuje konferencję naukowo-techniczną "Po pierwszym roku eksploatacji MZGOK"
 • Prezes Zarządu Jan Skalski otrzymuje tytuł "Dyrektor Roku 2015" podczas Międzynarodowych Targów Ekologicznych "POLEKO"
           
           
ROK 2017

Czerwiec
 •  podsumowanie wyników "Roku Ekologicznego 2016/2017" połączone z wyróżnieniem laureatów
Październik
 • Inauguracja Roku Ekologicznego 2017/2018


© MZGOK
Realizacja LM Internet
Strona głównaO zakładzieHistoria firmyCennikWyróżnieniaKontaktAktualności