tel. 63 246-81-79
email: b.zarzadu@mzgok.konin.pl
ul. Sulańska 13, 62-510 Konin

Selektywna zbiórka odpadów w Koninie

Proekologiczne rozwiązania Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie w zakresie gospodarki odpadami sprowadzają się między innymi do szerokiego rozwoju selektywnej zbiórki odpadów. Docelowo ma to prowadzić nie tylko do wydłużenia żywotności składowiska nawet o 50-60%, zmniejszenia szkodliwości trafiających na nie odpadów, ale również do pozyskania czystego surowca do produkcji kompostu oraz odzysku wielu wartościowych surowców.
                   
 Na terenie miasta rozstawionych jest ponad 3000 pojemników (77 tys. mieszkańców) na: szkło, tworzywa sztuczne, makulaturę i odpady biodegradowalne. Komplety pojemników rozmieszczone są przy osiedlowych altankach śmietnikowych bądź pojemnikach typu KP-7 na odpady zmieszane, tworząc w ten sposób „wysepki ekologiczne”. Dodatkowo prowadzona jest selektywna zbiórka w domach jednorodzinnych  obejmująca zarówno surowce wtórne jak i bioodpady .
                  W przypadku odpadów bio Zakład rozpoczął segregację u źródła wyposażając bezpłatnie rodziny w zabudowie wysokiej oraz w zabudowie niskiej w odpowiednie pojemniki. Jednocześnie aby zapewnić właściwe warunki do gromadzenia bioodpadów stworzono sieć punktów zbiorczych w zabudowie wysokiej.Mieszkańcy bloków otrzymali 10-cio litrowe pojemniki, a w zabudowie niskiej każda rodzina otrzymała komplet składający się z pojemnika 10-cio litrowego do gromadzenia w domu i 120-to litrowego do gromadzenia zbiorczego.  O skuteczności prowadzonych działań świadczy przedstawione poniżej porównanie ilości odzyskiwanych surowców wtórnych z ostatnich dziesięciu lat działalności zakładu.W przypadku niektórych surowców poziom odzysku wzrósł niemal dziesięciokrotnie.
 
Ilości odzyskanych odpadów przez MZGOK  w latach 2000-2014
L.p. Asortyment 2000 2004 2008 2010 2012 2014
1 Makulatura 75 518 1129 1310 1258 1311
2 Tworzywa sztuczne 126 273 497 947 1287 2589
3 Szkło 78 429 706 825 1098 2383
4 Aluminium 9 7 5 10 12 6
5 Złom stalowy 24 30 31 127 63 49
    312 1257 2368 3219 3718 6338

Ilości pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w Koninie

L.p. Asortyment 2000 2002 2004 2008 2010 2014
1 Tworzywa sztuczne 135 201 364 410 480 490
2 Makulatura 108 183 293 345 365 375
3 Szkło 76 172 303 335 370 380
4 Bio 240L   50 200 250 323 973
5 Bio 120L + 10L   500 1750 1990 2131 2150
    319 1106 2910 3330 3669 4368

Efektywność w zakresie selektywnej zbiórki zależy od organizatora zbiórki, a przede wszystkim od właściwego zrozumienia konieczności selektywnego gromadzenia odpadów przez ich wytwórców. Dlatego też MZGOK Sp. z o.o. od wielu lat kontynuuje szereg działań edukacyjnych.
Od kilku lat spółkaprowadzi ekologiczne konkury w placówkach oświatowych, propagujące ideę selektywnego zbierania odpadów, a także organizuje pikniki i festyny na terenie zakładu.
 Dzięki tym działaniom odzyskujemy około 200 ton odpadów surowcowych rocznie. Aby kryteria konkursu były sprawiedliwe dla wszystkich placówek oświatowych wprowadzono system rozliczania ilości zebranych surowców w przeliczeniu na jednego ucznia. Laureaci konkursu otrzymują cenne nagrody fundowane przez organizatorów konkursu. Dodatkowo stworzyliśmy specjalną kategorię tylko dla przedszkoli, z przyjętą zasadą, że wszystkie dzieci otrzymują podczas corocznego podsumowania drobne upominki.  Aby uatrakcyjnić formułę konkursu wprowadzona została zasada otrzymania nagrody finansowej przez najbardziej skutecznego nauczyciela-koordynatora konkursu w szkole, która zwyciężyła oraz dla najbardziej aktywnego ucznia. Praktyczne zajęcia z dziećmi prowadzone są na terenie zakładu w nowocześnie wyposażonej salce edukacyjnej. W ciągu roku w takich szkoleniach uczestniczy około 800 osób. Od kilku lat w MZGOK odbywają się wakacyjne praktyki młodzieży i studentów kształcących się w zakresie ochrony środowiska.
O zakładzie napisano wiele prac magisterskich i kilka podyplomowych. W zakresie działań edukacyjnych ogólnodostępnych zakład prowadzi:
· kolportaż materiałów edukacyjno-informacyjnych (kalendarze, ulotki, itp..)
· audycje radiowo-telewizyjne, spoty reklamowe informujące jak segregować odpady
· artykuły w prasie lokalnej
· stronę internetową
· festyny, pikniki i konkursy lokalne, itp..
Zakładowy Konkurs „Świat czysty jest piękniejszy” cieszy się niesłabnącym powodzeniem wśród mieszkańców Konina. Słuszność naszych oddziaływań potwierdzają liczne zapytania i korespondencja z mieszkańcami na temat ich oczekiwań, uwag oraz sugestii w zakresie selektywnej zbiórki odpadów. W zakładowym Centrum Edukacyjnym odbyła się Inauguracja Roku Ekologicznego 2013/2014. Przyjechało blisko 40 nauczycieli przyrody i koordynatorów do spraw ekologii i ochrony naturalnego środowiska ze szkół i gimnazjów subregionu konińskiego. Zwiedzili obiekty MZGOK ; składowisko, kompostownię, sortownię i budowę Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych.
Jesteśmy w pełni świadomi, iż we wszelkich działaniach w obrębie ochrony środowiska, a dotyczących selektywnej zbiórki odpadów nie należy upatrywać dodatniego wyniku ekonomicznego, ale bezwzględnie trzeba być świadomym, że te działania przyczynią się do tego, że następnym pokoleniom zostawimy bardziej czyste środowisko.

 
© MZGOK
Realizacja LM Internet
Strona głównaO zakładzieHistoria firmyCennikWyróżnieniaKontaktAktualności