tel. 63 246-81-79
email: b.zarzadu@mzgok.konin.pl
ul. Sulańska 13, 62-510 Konin

Pamiętaj że...

  • sortowanie odpadów i ponowne ich wykorzytanie chroni œrodowisko, w którym żyjesz !
  • najbardziej skuteczne jest segregowanie odpadów w miejscu ich powstawania, to znaczy w Twoim domu !
  • każda tona odzyskanej makulatury pozwoli zaoszczędzić 1200 litrów wody w papierni oraz 2,5 m kw. przestrzeni na składowisku !
  • aby wyprodukować jedną tonę papieru trzeba œściąćœ średnio 17 drzew !
  • jeżeli każdy z nas wyrzuci na œśmietnik tylko jeden słoik, to na wysypiska w całej Polsce trafi rocznie 10 tys. ton szkła !
  • tworzywa sztuczne wyrzucane na składowisko nie ulegają naturalnemu rozkładowi nawet przez 500 lat !
  • segregacja odpadów i powtórne ich wykorzystanie obniża koszt usuwanie i zagospodarowania œmieci !

Przyłącz się do Programu Segregacji Odpadów !!!
© MZGOK
Realizacja LM Internet
Strona głównaO zakładzieHistoria firmyCennikWyróżnieniaKontaktAktualności