tel. 63 246-81-79
email: b.zarzadu@mzgok.konin.pl
ul. Sulańska 13, 62-510 Konin
MZGOK Sp. z o.o., ul. Sulańska 13, 62-510 Konin, tel. 63 246 81 79
 
Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie informuję, że na podstawie uchwały nr 23/10/2020 ogłasza wszczęcie postępowania na sprzedaż składników majątku ruchomego spółki:
1.       Prasokontener Avermann MPC5 P/E – stan urządzenia zły. Urządzenie nie jest kompletne a tym samym jest niesprawne i nie nadające się do użytku.
2.       Przyczepa marki Warfama, model T-080, numer nadwozia T080020054. Przyczepa nierejestrowana. Stan ogólny zły. Przyczepa nie jest kompletna a tym samym jest niesprawna i nie nadaje się do użytku.
3.       Samochód osobowy marki OPEL, model Zafira 1,9 CDTi, rok produkcji 2010.  -  stan wizualny pojazdu dobry. Samochód ma uszkodzony układ oczyszczania spali. Samochód jest po naprawach blacharsko-lakierniczych. Silnik pojazdu odpala i pojazd normalnie się porusza. Ze względu na uszkodzenia między innymi układu oczyszczania spalin pojazd będzie sprzedany jako uszkodzony.
Wyżej wymienione składniki majątku spółki można oglądać od poniedziałku do piątku od dnia ukazania się ogłoszenia do 06.04.2021 do godziny 11:00. W celu umówienia się na oględziny prosimy o kontakt telefoniczny w godzinach od 6:00 do 14:00 od poniedziałku do piątku. Telefon kontaktowy: 601238875.
Zainteresowani zakupem ww. składników majątku spółki winni do dnia 06.04.2021 do godziny 12:00 złożyć pisemną ofertę w siedzibie firmy, w biurowcu B, pokój nr 6.
Oferta musi być  złożona w zaklejonej kopercie z napisem ” Oferta zakupu składnika majątki MZGOK Sp. z o.o.  w Koninie”  i powinna zawierać:
- imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy i siedzibę oferenta oraz kontakt telefoniczny do oferenta,
- nazwę składnika majątku na jaki oferent składa swoją ofertę,
- ofertę cenową brutto i warunki jej zapłaty oraz termin sfinalizowania zakupu i odebrania przedmiotu,
- oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu postępowania i składając ofertę zakupu jednocześnie zrzeka się możliwości wniesienia zastrzeżeń co do jego stanu technicznego.
 
Otwarcia ofert komisja dokona w dniu 06.04.2021 o godzinie 12:00.
Przedstawiciel  komisji do godziny 14:00 skontaktuje się telefonicznie z oferentami, którzy zaoferowali najwyższą cenę za dane przedmioty. W przypadku ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę brutto, komisja postanawia, że za wygraną przyjmie tą, w której oferent zaproponował szybszy termin sfinansowania zakupu i odebrania przedmiotu. 
 
Spółka MZGOK zastrzega sobie, że przysługuje jej prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.
© MZGOK
Realizacja LM Internet
Strona głównaO zakładzieHistoria firmyCennikWyróżnieniaKontaktAktualności