fot. Szymon Kocioruba i Zbigniew Murawski

Projekty realizowane przez członków

Forum Beneficjentów Projektów Spalarniowych

 

Białystok

Beneficjent

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo Produkcyjne sp. z o.o. ”Lech”

www.lech.net.pl

Nazwa projektu:

Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej.

Wartość całego projektu

483 mln PLN brutto

w tym dofinansowanie ze środków FS UE

210 mln PLN

Zadanie

Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku (spalarnia)

Wykonawca zadania

Konsorcjum firm: Budimex S.A. (pełnomocnik konsorcjum), Keppel Seghers Belgium N.V., Cespa Compania Espanola de Servicios Publicos Auxiliares S.A.

Koszt budowy spalarni

332,9 mln PLN netto

Roczna  ilość spalanych odpadów

120 tys. Mg

Zakończenie budowy

koniec 2015 r.

 

Bydgoszcz

Beneficjent

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów „Pronatura”sp. z o.o. w Bydgoszczy

www.pronatura.bydgoszcz.pl

Nazwa projektu:

Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metroplitalnego.

Wartość całego projektu

535 mln PLN brutto

w tym dofinansowanie ze środków FS UE

262 mln PLN

Zadanie

Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

Wykonawca zadania

Astaldi S.A. – Termomeccanica Ekologia S.A.

Koszt budowy spalarni

399,7 mln PLN netto

Roczna  ilość spalanych odpadów

180 tys.Mg

Zakończenie budowy

31. 12. 2015

 

Konin

Beneficjent

Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w  Koninie

(www.mzgok.konin.pl)

Nazwa projektu:

Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego

Wartość całego projektu

381,8 mln  zł. brutto

w tym dofinansowanie ze środków FS UE

154 mln PLN

Zadanie

Projektowanie i budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Koninie

Wykonawca zadania

Konsorcjum Integral – Erbud – Introl

Koszt budowy spalarni

296 mln PLN netto

Roczna  ilość spalanych odpadów

94 tys. Mg

Zakończenie budowy

21. 12. 2015 r

 

Kraków

Beneficjent

Krakowski Holding Komunalny – Krakowski Holding Komunalny S.A.

www.khk.krakow.pl

Nazwa projektu:

Program Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Krakowie.

Wartość całego projektu

826,9 mln PLN brutto

w tym dofinansowanie ze środków FS UE

372 mln PLN

Zadanie

Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Krakowie.

Wykonawca zadania

POSCO Engineering & Construction Co., Ltd.

Koszt budowy spalarni

648 mln PLN netto

Roczna  ilość spalanych odpadów

220 tys. Mg

Zakończenie budowy

Listopad 2015

 

Poznań

Beneficjent

Urząd Miasta Poznania

www.ekokonsultacje.pl

Nazwa projektu:

System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania

Wartość całego projektu

1 041,5 mln PLN brutto

w tym dofinansowanie ze środków FS UE

350 mln PLN

Zadanie

System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania

Wykonawca zadania

Partnerstwo Publiczno – Prywatne

Miasto Poznań i SITA Zielona  Energia

Koszt budowy spalarni

725 mln PLNnetto

Roczna  ilość spalanych odpadów

210 tys. Mg

Zakończenie budowy

listopad 2016 r

 

Szczecin

Beneficjent

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie sp. z o.o.

www.zuo.szczecin.pl

Nazwa projektu:

Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Wartość całego projektu

711,4  mln PLN brutto

w tym dofinansowanie ze środków FS UE

255 mln PLN

Zadanie

Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Wykonawca zadania

Konsorcjum Mostostal Warszawa

Koszt budowy spalarni

666 mln PLN netto

Roczna  ilość spalanych odpadów

150 tys. Mg

Zakończenie budowy

koniec 2015 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko