tel. 63 246-81-79
email: b.zarzadu@mzgok.konin.pl
ul. Sulańska 13, 62-510 Konin
„Świat czysty jest piękniejszy, od Ciebie zależy czy taki będzie”
 
 Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie od wielu lat jest inicjatorem działań proekologicznych i edukacyjnych dla mieszkańców regionu. Konkurs „Świat czysty jest piękniejszy, od Ciebie zależy czy będzie taki” na stałe wpisał się w nasz kalendarz przedsięwzięć edukacyjnych. Integralną częścią jest „Inauguracja roku ekologicznego 2019/2020”, którą swoim patronatem honorowym objął Prezydent Miasta Konina Piotr Korytkowski oraz Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A.
Uroczysta konferencja z udziałem zaproszonych prelegentów odbyła się w siedzibie MZGOK Sp. z o.o.  Oficjalne otwarcie Inauguracji rozpoczął Prezes Zarządu – Henryk Drzewiecki. Zaproszeni goście oraz dyrektorzy szkół, edukatorzy ochrony środowiska – nauczyciele
i koordynatorzy realizujący zagadnienia związane z dbałością środowisko podczas Inauguracji wysłuchali wykładów min. przedstawiciela Rekopolu S.A. Pani Anety Sawickiej nt: „Jak edukować efektywnie młodych”; dr Krzysztofa Wereszczyńskiego nt. „Szkolna edukacja proekologiczna jako element polityki ekologicznej” oraz dr Grzegorza Krzyśko nt. „Jak można edukować o odpadach komunalnych”.
Szósta edycja konkursu „Świat czysty jest piękniejszy, od Ciebie zależy czy będzie taki”, adresowana jak w latach ubiegłych do uczniów szkół podstawowych miasta Konina oraz gmin powiatów konińskiego, kolskiego, tureckiego i słupeckiego. Konkurs poprzedzony jest wizytą studyjną, której celem jest zapoznanie uczestników z zasadami gospodarowania odpadami
w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Podczas wizyty uczestnicy mają możliwość wykonania fotografii przydatnych do opracowania prac konkursowych. Konkurs obejmuje cztery dziedziny tj. fotografia, plastyka, literatura, prezentacja multimedialna. Podczas finału konkursu zostanie przeprowadzona „EKO-GRA „ Ze Spalarkiem krok po kroku….czyli jak wędrują odpady”. Drużyny tworzyć będą uczestnicy wytypowani przez koordynatorów z danej szkoły.
Wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska, wzrost świadomości ekologicznej co za tym idzie wpływ na kształtowanie właściwych postaw proekologicznych i indywidualnych odpowiedzialności za stan środowiska może zaistnieć tylko dzięki rozszerzonym działaniom związanym z edukacją ekologiczną.
Foto: Szymon Kocioruba
© MZGOK
Realizacja LM Internet
Strona głównaO zakładzieHistoria firmyCennikWyróżnieniaKontaktAktualności