tel. 63 246-81-79
email: b.zarzadu@mzgok.konin.pl
ul. Sulańska 13, 62-510 Konin

„Od 20-stu lat wspieramy środowisko”
10 maja 2019r. obchodziliśmy w MZGOK Sp. z o.o. w Koninie 20-lecie zakładu. Nie jest to jakaś wielka rocznica, ale jest okazja, aby postawić pytanie-, jaki był ten dwudziestoletni okres dla zakładu i jego pracowników. Początki były trudne planowanie gospodarki odpadami komunalnymi tworzyło się w Polsce od uchwalenia już historycznych ustaw:
·         Ustawa o ochronie środowiska
·         Ustawa o gospodarce komunalnej
·         Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
No i po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej słynna Dyrektywa Odpadowa. Z dużą satysfakcją stwierdzam, że ówczesny Zarząd Miasta Konina pod kierownictwem Kazimierza Pałasza, w którym miałem zaszczyt działać swymi decyzjami zajął czołowe miejsce na mapie Polski w zakresie kształtowania właściwego modelu gospodarki odpadami komunalnymi. Uchwała Nr 116 Rady Miasta Konina z dnia 28 kwietnia 1999r.  w sprawie utworzenia komunalnego zakładu budżetowego „ Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi” była strzałem w dziesiątkę. Zakład przejął na siebie wszelkie obowiązki związane z unieszkodliwianiem odpadów, jak również edukację ekologiczną i selektywną zbiórkę odpadów. Z roku na rok stawał się wizytówką ekologicznych poczynań w Polsce. A poczynania te stwierdzam z dużą satysfakcją są niebagatelne. W minionym dwudziestoleciu nakłady finansowe w MZGOK Sp. z o.o. wyniosły około 450 mln zł, dzięki czemu zrealizowaliśmy wiele zadań takich jak: sortowania, kompostownia, modernizacja składowisk, Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, plac technologiczno- magazynowy przy tym wyposażając zakład w specjalistyczny sprzęt o wartości kilku milionów złotych. W efekcie tych działań uzyskaliśmy bardzo dobre wyniki produkcyjno-ekonomiczne. W roku 2018 przedstawiają się one następująco:
1.       Unieszkodliwianie odpadów- 89,081 tys. Mg
2.       Produkcja energii elektrycznej- 47,220 tys. MWh
3.       Produkcja energii cieplnej- 613,884 tys. GJ
Wartość sprzedaży w/w pozycji ogółem wyniosła 45 533 414,83 zł.
Jest warte odnotowania, że dążąc do osiągnięcia planowanych wyników produkcyjnych nie zapomniano o pracownikach. Na przestrzeni minionych lat stworzyliśmy bardzo odpowiednie warunki socjalne i płacowe, czego potwierdzeniem jest fakt bardzo małej fluktuacji kadr. Kto do nas przychodzi chce zostać dłużej i zostaje o ile nie przeszkodza mu, że musi pracować w tak delikatnej materii, jaką są odpady.
Życzę załodze, Radzie Nadzorczej dalszej satysfakcji z realizacji tak społecznie ważnych zadań pamiętając zawsze o naszym wciąż standardowym stwierdzeniu: „Świat czysty jest piękniejszy, od Ciebie zależy czy będzie taki.”
1
2
3
4
5
6
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
© MZGOK
Realizacja LM Internet
Strona głównaO zakładzieHistoria firmyCennikWyróżnieniaKontaktAktualności