tel. 63 246-81-79
email: b.zarzadu@mzgok.konin.pl
ul. Sulańska 13, 62-510 Konin
„Świat czysty jest piękniejszy, od Ciebie zależy czy będzie taki”
Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. od lat popularyzuje selektywną zbiórkę odpadów szczególnie wśród dzieci i młodzieży. We współpracy ze szkołami i przedszkolami, przez wiele lat rozwijaliśmy współzawodnictwo w zbiórce makulatury i plastiku. Efektem tych działań było przede wszystkim zachęcenie młodych obywateli do selektywnej zbiórki odpadów. Na wynik pracowali uczniowie i ich rodziny, a szkoły otrzymały wiele cennych nagród. Nasze działania przyczyniły się do upowszechnienia wiedzy i praktyki w zakresie odpowiedzialnego gospodarowania odpadami, która dzisiaj regulowana jest przepisami prawa i stanowi obowiązek każdego z nas.
Edukacji nigdy za wiele. Od 2014 roku realizujemy nasze działania w nieco innej formie. Całoroczny Konkurs Ekologiczny „Świat czysty jest piękniejszy, od Ciebie zależy czy będzie taki”  rozpoczyna się w październiku i kończy w czerwcu każdego roku.
 W pierwszym etapie dzieci i młodzież wraz z opiekunami zwiedzają zakład. Poznają sortownię, kompostownię, składowisko z odzyskiem gazu pochodzącego z fermentacji odpadów, a od 2015 roku nowy, jeden z sześciu w kraju Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych. Tylko w pierwszej połowie 2018 roku odwiedziło nas blisko 1000 osób.
Efektem tych wizyt były wykonane przez uczniów prace plastyczne, literackie, fotograficzne i multimedialne. W tym roku do konkursu przystąpiło 16 szkół podstawowych z: Giewartowa, Goliny, Kleczewa, Koła, Konina, Kościelca, Kuchar Kościelnych, Lądku, Liśca Wielkiego, Modły Królewskiej, Sompolna i Zagórowa, oraz 4 gimnazja z: Liśca Wielkiego, Konina, Kramska i Zagórowa.
Na konkurs wpłynęło: 26 prac literackich, 32 prace fotograficzne, 97 prac plastycznych, 37 prac multimedialnych. Do EKO GRY zgłosiło się 15  pięcioosobowych drużyn.
Finał konkursu, nad którym patronat objął Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki, został przeprowadzony 14 czerwca 2018r. w Parku im. F. Chopina w Koninie. Na widowni zasiedli uczniowie szkół i przedszkolaki. W trakcie EKO-GRY, kiedy drużyny rozbiegły się po parku widownia była zabawiana przez animatorów i artystów z Młodzieżowego Domu Kultury.
Na zakończenie, laureaci otrzymali nagrody i wyróżnienia indywidualne w poszczególnych dziedzinach, a drużyny biorące udział w EKO – GRZE wywalczyły dla swoich szkół zestawy dużych pojemników  na selektywnie zbierane odpady.
Wszyscy uczestnicy Konkursu Ekologicznego „Świat czysty jest piękniejszy, od Ciebie zależy czy będzie taki” dowiedli, że potrafią dbać o środowisko, rozumieją i stosują zasady prawidłowego gospodarowania odpadami.
Gratulujemy i dziękujemy dyrektorom szkół i przedszkoli, nauczycielom, i koordynatorom, członkom Komisji Konkursowej reprezentujących Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Urząd Miasta, Młodzieżowy Dom Kultury i Centrum Kultury i Sztuki, uczniom z I Liceum Ogólnokształcącego - współorganizatorom EKO – GRY.
Wszystkim życzymy udanych wakacji
i do zobaczenia w nowym roku szkolnym na kolejnej edycji konkursu.
1
2
3
4
5
© MZGOK
Realizacja LM Internet
Strona głównaO zakładzieHistoria firmyCennikWyróżnieniaKontaktAktualności