tel. 63 246-81-79
email: b.zarzadu@mzgok.konin.pl
ul. Sulańska 13, 62-510 Konin
Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie przy ul. Sulańskiej 13;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – aan@onet.eu;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Spółki - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
- Uchwała Nr 74 Rady Miasta Konina z dnia 30 marca 2011 roku
- Akt Notarialny Repertorium A nr 3594/2011
- Akt Notarialny Repertorium A nr 3586/2011
- Akt Notarialny Repertorium A nr 6983/2011
- Akt Notarialny Repertorium A nr 7634/2017
- KRS 0000384025
Oraz innych szczegółowych przepisów dotyczących działalności Spółki;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną;
6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem;
- ustawy z dnia 15 września 2000 r . Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r, nr 94, poz. 1037, ze zm.);
- ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r, nr 45 poz.236 )
Oraz innych szczegółowych przepisów dotyczących działalności spółki.

© MZGOK
Realizacja LM Internet
Strona głównaO zakładzieHistoria firmyCennikWyróżnieniaKontaktAktualności